خواص درماني:

ضد اسيدمعده

درمان زخم معده

 

متابوليسم:

مواد متشکله اين اسانس از راه مخاط معده جذب و از طريق کليه دفع مي گردد.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 10 تا 20 قطره دوبار در روز بعد ازغذادر يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره دوبار در روز بعد از غذا دريک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

 

موارداحتياط:

مصرف اين ميکسچر در دوران حاملگي غيرمجاز است.

مصرف اين ميکسچر در افراد مبتلا به بيماريهاي تيروئيدي ممنوع مي باشد.

مصرف همزمان اين ميکسچر با ساير افشره هاي 2% توصيه نمي شود.

مصرف اين ميکسچر در کودکان زير 4 سال غير مجاز است.

 

 

قطره ميکسچر آويشن Oregano/Thyme Mixture Drop

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد