خواص درماني:

ضدسرفه

خلط آور

ضد نفخ

 

متابوليسم:

اسانس پونه از طريق معده و دوازدهه جذب خون شده و قسمتي از اسانس از مجاري تنفسي و ادرار دفع مي گردد.

 

مقدار مصرف:

·        بزرگسالان:10 تا 20  قطره حداکثر سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

·        کودکان 4 سال به بالا: 5 تا 10 قطره (در موارد نفخ معده) سه بار در روز همراه غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

 

موارداحتياط:

·        مصرف اين افشره در دوران حاملگي غيرمجاز است.

·        مصرف مقدار زياد و بي رويه و متوالي اسانس پونه باعث کاهش فشار خون، استفراغ و اسهال مي شود.

 

 

قطره عصاره/افشره پونه Oregano Essence

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد