خواص درماني:

پايين آورنده چربي خون

 

متابوليسم:

اسانس شويد از راه مخاط معده و دوازدهه جذب شده و به صورت ترکيبات غيرترپني و کمي نيز بدون تغيير از ادرار دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

·       
بزرگسالان: 10 تا 20
قطره
سه مرتبه در روز قبل ازغذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

·       
کودکان بالاي 4 سال: 5
تا 10
قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذادر يک استکان آب

·       
کودکان بين 1 تا 4 سال: 2 تا 5 قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذا در یک استکان آب

·       
کودکان زير يک سال: 1
تا 2
قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذادر يک  استکان آب

 

موارد احتياط:

·        
حتما با نظر پزشک تجويز شود
(بخصوص
جهت کودکان (

·        
مصرف بيش از مقدار مجاز (بيش از 11 قطره) ممکن است باعث بثورات جلدي، تهوع و استفراغ و تقليل اسپرم شود.

·        
مقادير مصرفي بيش از حد، موجب هذيان و اختلالات کبدي مي شود.

 

 

قطره عصاره افشره شويد Dill Essence 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد