خواص درماني:

·       
آنتي سپتيک مجاري تنفسي گوارشي

·       
خلط آور

·       
ضد اسپاسم مجاري گوارشي

 

متابوليسم:

اسانس آويشن از راه مخاط معده جذب شده و از ادرار دفع مي شود. اين ماده سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ سبز تيزه يا سياه مي گردد.

 

مقدار مصرف:

·       
برزگسالان: با توجه
به بیماری 10 تا 20 قطره سه مرتبه در روز بعد از غذا در یک استکان آب سرد (جوشیده
سرد شده)سرد.

·       
کودکان: 5 تا 10
قطره سه مرتبه در روز بعد از غذا در یک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)سرد.

 

موارداحتياط:

·       
مصرف افشرده آويشن در مورد کودکان زير 4 سال غيرمجاز مي باشد.

·       
مصرف افشرده آويشن در افراد مبتلا به بيماري تيروئيدي ممنوع مي باشد.

·       
مصرف بيش از حد اسانس آويشن درانسان بالغ باعث تهوع و استفراغ و درد معده و اسهال مي گردد.

·       
مقدار مرگ آور اسانس آويشن در خرگوش از راه خوراکي 5/2 ميلي ليتر به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن مي باشد.

 

 

  

برچسب: قطره عصاره،افشره آویشن OREGANO/THYME ESSENCE

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد