خواص درماني:

ضد افسردگي

 

متابوليسم:

اسانس گل سرخ از پوست و دهان و مخاط روده و معده قابل جذب بوده و مقداري تجزيه شده و مقداري نيز

مستقيماً از ادرار خارج مي شود. مقدار کمي نيز به ويتامين هاي A , C تبديل مي شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 10 تا 20 قطره دوبار در روز بعد ازغذادر يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب

 

موارداحتياط:

براي اسانس گل سرخ هيچگونه سميتي گزارش نشده است بلکه بايد توجه داشت که مصرف بيش از 5 برابر دز  مجاز بطور متوالي موجب تهوع، استفراغ وکاهش فشار خون مي شود.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد