خواص درماني:

رفع دردهاي روماتيسمي

 

متابوليسم:

از راه معده و دوازدهه جذب شده، مقداري درکبد متابوليزه و دفع گرديده و مقداري از آن بي تغيير از ادرار دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 10 تا 15 قطره سه بار در روز قبل از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

 

موارداحتياط:

·    افراط در مصرف افشرده گشنيز سبب اختلال حواس و خواب آلودگي و ضعف نيروي جنسي وکاهش اسپرم مي گردد.

·     علاوه بر خواص درماني ويژه فوق العاده اين دارو داراي خاصيت پايين آورده قند خون نيز مي باشد.

·     مصرف اين افشرده براي بيماران مبتلا به قند خون پايين(Hypoglycemia) ممنوع مي باشد.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد