خواص درماني:

ضد اسهال عفوني

 

متابوليسم:

اسانس مرزه از راه مخاط معده جذب و بعد از ورود به کبد به شکل ترکيبات کونژوگه سولفوريک و گليکوکورونيک اسيد و کينون درآمده از راه ادرار دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 10 تا 20 قطره دوبار در روز بعد ازغذادر يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره دوبار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده)

 

موارداحتياط:

مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غير مجاز است.

مصرف چندبرابر دز مجاز ايجاد تهوع و سرگيجه مي نمايد.

مصرف زياد اين اسانس ايجاد ناراحتي پوستي مي کند

مصرف اين افشرده براي کودکان زير 4 سال توصيه نمي شود.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد