خواص درماني:

ضد اسپاسم گوارشي

ضد نفخ

جلوگيري از اشتهاي کاذب

 

متابوليسم:

مواد متشکله اسانس از راه معده و روده واردخون شده و قسمتي بدون تغيير از راه ادرار دفع شده و قسمتي نيز در کبد تجزيه شده و دفع مي گردد.

 

مقدار مصرف:

·        بزرگسالان: 10 تا 20 قطره سه مرتبه در روز قبل از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

·        کودکان بالاي 4 سال: 5 تا 10 قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذادر يک استکان آب

·        کودکان بين 1 تا 4 سال: 2 تا 5 قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذا در یک استکان آب

·        کودکان زير يک سال: 1 تا 2 قطره (فقط در موارد نفخ معده) سه مرتبه در روز همراه غذادر يک  استکان آب

 

موارد احتياط:

·        حتما با نظر پزشک تجويز شود (بخصوص جهت کودکان (

·        مصرف خوراکي اين اسانس به ندرت در برخي افراد موجب بثورات پوستي مي شود.

·        مصرف خيلي زياد اين افشرده موجب مسموميت مي گردد.

·        زياده روي در مصرف افشرده زيره ايجاد هذيان و بي نظمي و ناهماهنگي حرکات عضلات نموده و همچنين آسيب کليوي ايجاد مي نمايد.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد