خواص درماني:

اشتها آور

 

متابوليسم:

اسانس ترخون از راه معده و روده جذب و پس از تبديل به مواد فنلي و اسکوربيک اسيد مقداري از راه ادرار و مقداري نيز از راه مدفوع دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

·        بزرگسالان:10 تا 20  قطره حداکثر سه بار در روز بعد از غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

·        کودکان 4 سال به بالا: 5 تا 10 قطره سه بار در روز همراه غذا در يک استکان آب سرد (جوشیده سرد شده).

 

 

موارداحتياط:

مصرف اين افشرده در دوران حاملگي غيرمجاز است.

مصرف بيش از مقدار مجاز تعيين شده سمي است.

مصرف اين افشرده براي کودکان زير 4 سال توصيه نمي شود.

 

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد