Zizyphus Jujuba/ Ziziphus Jujuba

 

نام هاي ديگر : شيلانه سيلانه – شيلانگ اوناف – اونافداروغيره 

 

مشخصات:

 درختي است کوتاه به ارتفاع 6 تا 8 متر بسيار مقاوم به خشکي و واريته هاي آن تيغ دار و بدون تيغ مي باشد. برگهاي آن زيبا ، کوچک ، متناوب و دندانه داراست. گلهاي آن سبز روشن مايل به زرد و مجتمع در کناربرگهاست.

ميوه اش که عناب ناميده مي شود به رنگ قرمز شفاف و به بزرگي يک خرما و نوعي ديگر به اندازه يک فندق وطعم هردو لعابي و کمي شيرين و داراي بوي ضعيفي است .

 

طبيعت عناب معتدل در حرارت وبرودت ومايل به رطوبت است .

 

ترکيبات شيميايي:

عناب داراي لعاب فراوان ، مواد قندي مختلف ، درصدي مواد پروتئيني ، املاح آلي و ويتامين c است .

 

خواص درماني:

عناب اثر ملين دارد. مصرف آن چون هيچ گونه تحريکي در دستگاه هاضمه ايجاد نمي کند، از اين جهت براي اشخاصي که دستگاه هاضمه حساسي دارند، مناسب است .

عناب در مصارف پزشکي، بصورت خشک مصرف مي گردد، جوشانده آن در آب يا شير اثر ملين، آرام کننده و ضد نزله دارد ضمناً بطور خفيف ادرار را زياد مي کند. استفاده از عناب در طب عوام هنوز هم بعنوان نرم کننده سينه بين مردم معمول است. عناب داراي تانن فراوان و اثر قابض است.

از جوشانده مخلوط عناب، انجير، خرما و کشمش بعنوان داروي مفيد براي درمان بيماريهاي سينه در طب عوام استفاده به عمل مي آيد.

 

محل رويش:

درخت عناب بومي مناطق گرمسيري است. در ايران در سواحل بحر خزر، ودامنه هاي نيل کوه در مينو دشت، گرگان، لرستان و بختياري، الموت، خراسان، بلوچستان وکرمان بطور خودرو مي رويد.

 

 

 

برچسب: عناب، گیاه دارویی، خواص درمانی

 

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد