دستگاه های خشک کن


 

Dehydrators

 

طبقه بندی خشک کن ها:

 

تقسیم بندی انواع خشک کن ها براساس نوع محصول:

طبقه بندی خشک کن ها از لحاظ نوع محصول خشک کن های محصولات کشاورزی را می توان برحسب نوع محصول به دو گروه عمده خشک کن های غلات و دانه های روغنی  (با رطوبت دانه کم تر از 50 درصد) و خشک کن های میوه ها و سبزی ها (با رطوبت محصول بیش از 50 درصد) تقسیم بندی کرد.

البته برای برخی محصولات خشکباری نظیر پسته، بادام یا فندق از خشک کن های دانه ای استفاده می شود. این خشک کن ها متناسب با حجم و مقدار دانه ها، در اندازه های مختلف ساخته می شوند و در محدوده دمایی 30 تا 65 درجه سانتی گراد استفاده می شوند. شایان ذکر است که خشک کردن بذرهای مختلف غلات، سبزی ها و دانه های کشاورزی باید در محدوده کاملا کنترل شده و در دماهای کم تر از 45 درجه سانتی گراد و به صورت چندمرحله ای با روندی کاهشی انجام شود. 

 

تقسیم بندی انواع خشک کن ها براساس اندازه و حجم دستگاه:

خشک کن های کشاورزی به صورت های مختلفی انجام می گیرد. رایج ترین آنها تابعی از ابعاد و حجم دستگاه، شرایط عبور هوا و جابه جایی محصول در حین فرایند خشک شدن است.

بر این اساس خشک کن های کشاورزی، صرف نظر از نوع محصول، به سه گروه عمده شامل خشک کن های وعده ای (بستر ثابت ایستاده یا خوابیده)، خشک کن های مخزنی و خشک کن های جریان پیوسته تفکیک می شوند.

از طرفی برخی محصولات مانند سبزی ها و چیپس های میوه و برگه ها باید به صورت تک لایه خشک شوند. برای این محصولات در اغلب مواقع از خشک کن های کابینتی سینی دار استفاده می شود.

در صورت افزایش حجم محصول، سینی ها در داخل یک واگن قرار داده شده و عملیات خشک کردن درون خشک کن تونلی انجام می شود. 

 شایان ذکر است حداکثر ارتفاع پذیرفته برای هر نوع محصول متفاوت است و تابعی از مقدار رطوبت، اندازه و جرم حجمی محصول است. برای بیش تر محصولات مختلف دانه ای و غلات، ضخامت 50 تا 70 سانتی متر مناسب است. خشک کردن در ضخامت های بیش تر یکنواخت نبودن در خشک شدن لایه ها را تشدید می کند. ظرفیت های مرسوم این نوع خشک کن در صنایع کشاورزی معمولا بین 500 تا 5000 کیلوگرم متغیر است و به دلیل ساختار فیزیکی آنها امکان تفکیک داخلی محصول در داخل مخزن خشک کن نیز امکان پذیر است.

از مزیت هایی که این نوع خشک کن ها دارند، قابلیت خشک کردن محموله های کوچک است. این نوع خشک کن ها در ایران برای خشک کردن پسته، ذرت دانه ای و شلتوک کاربرد دارند.

 

کلیدواژه: گیاهان، داروهای گیاهی، خشک کردن، روش گرمادهی، ساختار، مواد، منطقه خشک، منطقه تر، منطقه تبخیر، سرعت خشک شدن.

Keywords: Plants, Herbal plants, Medicinal herbs, drying herbs, drying by heat, drying rate, material, structures, dry area, wet area, vaporizing area.

 

مرجع: (آشنایی با خشک کن های کشاورزی, حمیدرضا گازر، نشر جهاد کشاورزی 1348)