سایت دانژه با هدف ارائه اطلاعات جامع در تمام زمینه های مرتبط با داروهای گیاهی آغاز به کار نموده و در حال گسترش می باشد.

در گام پسین سایت دانژه اقدام به فروش محصولات مرتبط خواهد کرد.

این سایت متعلق به شرکت خانه سبز دانژه می باشد.