خشک کن های میوه و سبزی

 

Fruit and Vegetables Dryers

 

آشنایی با خشک کن های میوه و سبزی:

 

دشواره ها (مشکلات):

خشک کردن میوه ها و سبزی ها باید به صورت تک لایه انجام شود؛ زیرا در صورت انباشته شدن محصول روی هم، امکان فساد و خرابی در حین فرایند خشک کردن وجود دارد و عملیات خشک کردن بخوبی انجام نمی شود.

 

راهکار دشواره ها (راه حل مشکلات):

برای این منظور از خشک کن های کابینتی سینی دار به صورت های مختلفی در کشاورزی و صنایع تبدیلی استفاده می شوند. خشک کن های میوه و سبزی می توانند هم به صورت خورشیدی و هم با سوخت های فسیلی به کار گرفته شوند.

در صنایع روستایی و برای مصارف محدود به کارگیری خشک کن های خورشیدی نوع کابینتی بسیار مفید است؛ زیرا با استفاده از انرژی خورشیدی و صرف هزینه ای محدود، می توان در محیطی کنترل شده و عاری از آلودگی های محیطی، میوه و سبزی های خشک تولید کرد.

درخصوص خشک کردن سبزی این نکته حائز اهمیت است که اغلب سبزی ها به اشعه ماوراءبنفش (UV) خورشید حساس هستند، تغییر رنگ می دهند و کیفیت خود را از دست می دهند. بنابراین بهتر است برای این محصولات از گرمای غیرمستقیم خورشید بهره گرفته شود و در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرند.

 

 

ویژگی های خشک کن های مختلف مورد استفاده برای خشک کردن میوه و سبزی:

 

خشک کن های کابینتی سینی دار:

این نوع خشک کن ها عمدتاً برای خشک کردن سبزی ها، گیاهان دارویی و محصولات با رطوبت زیاد مانند انگور و محصولاتی که در حین فرایند امکان انباشتگی محصول روی هم وجود نداشته باشد، استفاده می شوند.

در این خشک کن ها محصول در داخل دستگاه روی سینی های توری با ضخامت تک لایه قرار می گیرند و با استفاده از جریان هوای گرم در پیرامون دانه ها و گرمای داخل دستگاه خشک می شود. محصول در این خشک کن ها به صورت ثابت قرار می گیرد و پس از خشک شدن به صورت یک جا از دستگاه خارج می شود.

 

 

 

 

کلیدواژه: گیاهان، داروهای گیاهی، خشک کردن، روش گرمادهی، ساختار، مواد، منطقه خشک، منطقه تر، منطقه تبخیر، سرعت خشک شدن، خشک کن، میوه، سبزیجات.

Keywords: Plants, Herbal plants, Medicinal herbs, drying herbs, drying by heat, drying rate, material, structures, dry area, wet area, vaporizing area.

مرجع: (آشنایی با خشک کن های کشاورزی, حمیدرضا گازر، نشر جهاد کشاورزی 1348)

http://www.aeri.ir/WebFiles/WebGenerator/Files/4-0797.pdf