خواص درماني:

 ضد اسپاسم ريوي

 

متابوليسم:

اسانس درمنه پس از ورود به سيستم تنفسي توسط اکسيژن موجود به لاکتونها تبديل شده و از طريق مجاري  تنفسي و ادرار دفع مي شود.

 

مقدار مصرف:

10 تا 15 قطره افشره را در 100 سي سي آب جوشيده و يا دستگاه بخور ريخته و بخور مي دهند (4 بار در روز) و يا اينکه مي توان چند قطره افشره را روي پارچه تميز ريخته و بين حالتهاي آسمي مرتباً استشمام نمود.

 

موارداحتياط:

·        درمواردي که حالت آسمي ناشي از حساسيت، بو، دانه گرده گياهان، گرد و خاک، مو و پوست حيوانات باشد، اين دارو اثر قاطعي ندارد.

·        اسانس درمنه براي انسان سمي است و مصرف خوراکي آن توصيه نمي شود.

 

 

 

بخور عصاره/افشره درمنه Mugworts Essence Steam Therapy

منبع: https://www.mums.ac.ir گیاهان دارویی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد