گیاه این منبع اصلی زندگی، تامین کننده خوراک، پوشاک، دارو، زیبایی و حتی ابزار و لوازم ساخت و ساز هستند.

ما تلاش می کنیم از منابع معتبر اطلاعات و اخبار مرتبط با گیاهان را در اختیار مخاطب خود قرار دهیم. 

امید به همراهی و خرسندی شما.