Welcome to Dunzheh

شرکت خانه سبز دانژه

   در حال حاضر تصور اشتباهی وجود دارد که داروهاي گياهي عوارضی نداشته و بی خطرند در حالي که اين تصور درست نيست و هر دارويي با منشاء گياهي علاوه بر منافع، عوارضي نيز دارد. بنابراین، پیشنهاد مي شود پیش از استفاده از آنها با پزشک مشورت و داروهاي گياهي از مراکز فروش معتبر تهيه و هنگام خريد به عوارض جانبي و نحوه مصرف دقت شود.

داده های آماری تارنمای دانژه: تا اکنون آمار اطلاعات ارائه شده در هر بخش به شرح زیر است.

+
گیاهان دارویی ​Medicinal Herbs
+
داروهای گیاهی Herbal Medicines
+
فرآورده های گیاهی Herbal Preparations
+
فناوری های گیاهی Herbal Technologies
+
بیماری ها SICKNESSES​

در این بخش ویژه ترین ها از گیاهان گرفته تا داروها، عصاره ها، فرآوری ها، و فناوری های را می بینید.

دانژه های ویژه

گیاه ویژه 3

داروی ویژه 3

گیاه ویژه 2

داروی ویژه 2

گیاه ویژه 1

داروی ویژه 1

گیاهان مظهر زندگی، زیبایی و درمان.

Green Nature

In nature, nothing is perfect and everything is perfect. Trees can be contorted, bent in weird ways, and they’re still beautiful. –Alice Walker

در طبیعت، هیچ چیز کامل نیست و همه چیز عالی است. درختان به گونه ای شگفت انگیز و عجیب در خود می پیچند و بازهم زیبا هستند. آلیس واکر

Look deep into nature, and then you will understand everything better. —Albert Einstein

ژرف به درون طبیعت بنگر و آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمید. آلبرت انیشتن

افشره و روغن آجیل nuts oil extraction
برهیختن (استخراج/افشره گیری) دانه های روغنی.سایت شرکت ناتکس اتریش Austria Natex Company. Extraction of special oils from oil seeds